Home / Bản Quyền

Bản Quyền

Bản Quyền

Hiện nay tại Việt Nam vấn đề tranh chấp về bản quyền xảy ra rất nhiều cho nên chúng tôi lập ra mục này để tránh những vấn đề tranh chấp không đáng có xảy ra. Một vài điều liên quan đến bản quyền của website Lambanhkem.net như sau :

1. Quy định chia sẻ bài viết

Lambanhkem.net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên lambanhkem.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng của mình.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ Lambanhkem.net

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của websitenhư Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Lambanhkem.net

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Lambanhkem.net

Share Button
Bản Quyền
Rate this post

(Visited 4 times, 1 visits today)